pushkin

Заседание на Обществения съвет

Уведомяваме ви, че на 14.04.2022 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет в ДГ №7 „А. С. Пушкин“ при следия дневен ред: Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към ДГ №7 „А. С. Пушкин“; Избор на председател на Обществения съвет; Попълване на Информационна бланка и Декларации …

Заседание на Обществения съвет Read More »

Обява свободно място заместник Директор

Изисквания: „ОКС“ бакалавър – специалност „Предучилищна педагогика“, „ОКС“ магистър – специалност „Управление на образованието“; Стаж по специалността – 5 години; ПКС – І или ІІ степен; Компютърна грамотност – Windows, Word, Excel, Power Point, Internet.   Необходими документи: Заявление за работа по образец – попълва се в ДГ; Копие на диплома за завършено образование; Автобиография; …

Обява свободно място заместник Директор Read More »

Ново – Регистър за прием на деца 2022

Уважаеми родители, Тази година регистърът за прием на деца от първа възрастова група в общинските детски градини, ще е отворен от 9 май. Следете актуалните новини на Община Варна, които се публикуват чрез системата за централизирано електронно класиране за прием, графикът на дейностите, както и свободните места за деца, родени 2019 г. Регистър за прием …

Ново – Регистър за прием на деца 2022 Read More »

Награда за новогодишна украса

ДГ №7 “А. С. Пушкин” е наградена за прекрасна новогодишна украса, която е направена съвместно от деца, родители и учители. Публикация в Община Варна – награда за украса

Обява ремонт помещения 1 етаж

№ по ред Вид  СМР мярка количество 1 Застилане под с полиетилен м2 20,00 2 Демонтаж осветителни тела бр. 2,00 3 Демонтаж на мазилка и летви от каратаван – /до греди конструкция/ м2 13,86 4 Доставка и монтаж на окачен таван с минералфазерни пана 600/600, вкл. конструкция м2 13,86 5 Очукване на стара мазилка м2 …

Обява ремонт помещения 1 етаж Read More »

Обява ремонт дворно пространство

№ по ред Вид  СМР мярка количество 1 Премахване на компрометирана вътрешна мазилка по СтА м2 1,00 2 Премахване на компрометирана вътрешна мазилка по тавана на помещението м2 1,68 3 Направа на дървена подпорна конструкция по схеми 1 и  2 – вкл. гвоздеи , скоби и др. м3 0,61 4 Премахване на компрометирана вътрешна мазилка …

Обява ремонт дворно пространство Read More »

Обява ремонт на покривно водоотвеждане и корниз

№ по ред Вид  СМР мярка количество 1 Поправка стари улуци, почистване и измитане м2 50,00 2 Доставка, монтаж, демонтаж и наем фасадно скеле м2 110,00 3 Очукване външна мазилка м2 5,50 4 Изкъртване външна мазилка по корниз м2 5,50 5 Циментова шпакловка с мрежа по корниз м2 5,50 6 Грундиране с дълбокопроникващ грунд по …

Обява ремонт на покривно водоотвеждане и корниз Read More »

Обява ремонт таван

ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА № по ред Вид  СМР мярка количество 1 Застилане под с полиетилен м2 76,28 2 Демонтаж осветителни тела бр. 8 3 Демонтаж на мазилка и летви от каратаван – / до греди конструкция/ м2 63,57 4 Доставка и монтаж на окачен таван с минералфазерни пана 600/600, вкл конструкция м2 63,57 5 Грундиране …

Обява ремонт таван Read More »

Класиране деца 18-11-2021

Прием по входящ номер / съгласно вътрешни правила за прием/ Филиална сграда: Заявление с вх. № 149/ 15.11.2021г.  – дете родено 2016г. Записване на приетите деца –  19.11.2021г. от 9.00 часа  до 16.00 часа.