Uncategorized

Спечелен проект от Енерго-про

Екипът на ДГ 7 “А.С. Пушкин” има огромното удоволствие да ви съобщи, че спечелихме проект обявен от “Енерго–про“. „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ е инициатива в подкрепа на регионалните общности в България. Чрез инвестициите в социално значими обществени проекти ЕНЕРГО-ПРО има желание да бъде положителен пример и за други компании, които да се стремят към промяна в […]

Спечелен проект от Енерго-про Read More »

Реконструкция на филиала на ДГ Пушкин

Реконструкция на филиала на ДГ “Пушкин”, предстои да бъде извършена. Проблемите в градината са започнали още миналата с теч. Децата ще бъдат преместени в централната сграда. Предстоят дейности по укрепване и реконструкция на сградата на ул. „Княз Дондуков“ №31, където се помещава филиалът на ДГ „Ал. С. Пушкин“, съобщават от Община Варна. Сградата е построена 1935

Реконструкция на филиала на ДГ Пушкин Read More »

Обява свободни места 8-3-2021

ДГ №7 „А.С.Пушкин“  обявява свободни места , както следва:   За Трета група деца родени 2015 г. : две (2) свободни места-в сграда Филиал-ул.“Княз Дондуков“ № 31   Подаването на заявленията ще се извършва от 8.30 часа на 08.03.2021 г.  до 16.00 ч. на  12.03.2021 г.  в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ № 24.

Обява свободни места 8-3-2021 Read More »

Без такси за ползване на детска градина

На основание чл.37 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, за периода на извънредното положение родителите/настойниците не дължат такса за ползване на детска градина. Таксите за присъствените дни от месец март ще можете да заплатите след възобновяване дейността на детската градина, като за периода

Без такси за ползване на детска градина Read More »

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти. Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна. Линията за връзка с подкрепящите специалисти

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия Read More »

Мерки за превенция на агресията

Мерки по т.4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в детската градина Приложения: 1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги; 2. Информация за същността на всеки вид социална услуга; 3. Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите

Мерки за превенция на агресията Read More »