Uncategorized

Спечелен проект от Енерго-про

Екипът на ДГ 7 “А.С. Пушкин” има огромното удоволствие да ви съобщи, че спечелихме проект обявен от “Енерго–про“. „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ е инициатива в подкрепа на регионалните общности в България. Чрез инвестициите в социално значими обществени проекти ЕНЕРГО-ПРО има желание да бъде положителен пример и за други компании, които да се стремят към промяна в …

Спечелен проект от Енерго-про Read More »

Реконструкция на филиала на ДГ Пушкин

Реконструкция на филиала на ДГ “Пушкин”, предстои да бъде извършена. Проблемите в градината са започнали още миналата с теч. Децата ще бъдат преместени в централната сграда. Предстоят дейности по укрепване и реконструкция на сградата на ул. „Княз Дондуков“ №31, където се помещава филиалът на ДГ „Ал. С. Пушкин“, съобщават от Община Варна. Сградата е построена 1935 …

Реконструкция на филиала на ДГ Пушкин Read More »

Класиране – 4-11-2021

Филиална сграда: 1. Заявление с вх. № 122/ 01.11.2021г. – дете родено 2016г. Записване на приетите деца – 04.11.2021г. от 9.00 часа до 16.00 часа.

Обява свободни места 8-3-2021

ДГ №7 „А.С.Пушкин“  обявява свободни места , както следва:   За Трета група деца родени 2015 г. : две (2) свободни места-в сграда Филиал-ул.“Княз Дондуков“ № 31   Подаването на заявленията ще се извършва от 8.30 часа на 08.03.2021 г.  до 16.00 ч. на  12.03.2021 г.  в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ № 24. …

Обява свободни места 8-3-2021 Read More »

Без такси за ползване на детска градина

На основание чл.37 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, за периода на извънредното положение родителите/настойниците не дължат такса за ползване на детска градина. Таксите за присъствените дни от месец март ще можете да заплатите след възобновяване дейността на детската градина, като за периода …

Без такси за ползване на детска градина Read More »

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти. Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна. Линията за връзка с подкрепящите специалисти …

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия Read More »

Мерки за превенция на агресията

Мерки по т.4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в детската градина Приложения: 1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги; 2. Информация за същността на всеки вид социална услуга; 3. Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите …

Мерки за превенция на агресията Read More »