Рубрика на психолога

Признаци, по които може да се разпознаят насилието и тормоза:

 1. Различни по вид и цвят натъртвания, включително синини, постоянни или чести червени петна, включително от пръсти, насинени очи, следи от ухапване;
 2. Неправдоподобни или объркани обяснения за травмите, включително едносрични отговори;
 3. Безпокойство и крайности в поведението – от агресивност до пасивност;
 4. Лоша представа за себе си – децата смятат, че са заслужили насилието;
 5. Прекалена отстъпчивост на детето и оставяне без протест да се прави каквото и да било с него;
 6. Влошаване на здравословното състояние, което включва прилошавания, главоболие, отпадналост;
 7. Влошаване на успеваемостта в процеса на обучение;
 8. Детето може да стане затворено и изолирано, да не желае да контактува с връстниците си;
 9. Агресивно поведение и/или поведение, насочено към привличане на вниманието, упорито непослушание, самонараняване;
 10. Внезапни избухвания, които са необичайни за възрастта или за нивото на неговото развитие;
 11. Бягане, криене, изолиране;
 12. Загуба на доверие, неучастие в общите занимания, ниска самооценка;
 13. Занемарен външен вид (постоянно обличане на едни и същи дрехи, неугледен външен вид);
 14. Психосоматични симптоми като болки в стомаха, главоболие, гадене и др., оплаква се, че сънува кошмари и сънят му е нарушен;
 15. Различни прояви на сексуализирано поведение (имитация на сексуален акт, разголване, използване на език, свързан със сексуални действия и т.н., които са нехарактерни за съответната възраст);