pushkin

Обява ремонт дворно пространство

№ по ред Вид  СМР мярка количество 1 Премахване на компрометирана вътрешна мазилка по СтА м2 1,00 2 Премахване на компрометирана вътрешна мазилка по тавана на помещението м2 1,68 3 Направа на дървена подпорна конструкция по схеми 1 и  2 – вкл. гвоздеи , скоби и др. м3 0,61 4 Премахване на компрометирана вътрешна мазилка …

Обява ремонт дворно пространство Read More »

Обява ремонт на покривно водоотвеждане и корниз

№ по ред Вид  СМР мярка количество 1 Поправка стари улуци, почистване и измитане м2 50,00 2 Доставка, монтаж, демонтаж и наем фасадно скеле м2 110,00 3 Очукване външна мазилка м2 5,50 4 Изкъртване външна мазилка по корниз м2 5,50 5 Циментова шпакловка с мрежа по корниз м2 5,50 6 Грундиране с дълбокопроникващ грунд по …

Обява ремонт на покривно водоотвеждане и корниз Read More »

Обява ремонт таван

ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА № по ред Вид  СМР мярка количество 1 Застилане под с полиетилен м2 76,28 2 Демонтаж осветителни тела бр. 8 3 Демонтаж на мазилка и летви от каратаван – / до греди конструкция/ м2 63,57 4 Доставка и монтаж на окачен таван с минералфазерни пана 600/600, вкл конструкция м2 63,57 5 Грундиране …

Обява ремонт таван Read More »

Класиране деца 18-11-2021

Прием по входящ номер / съгласно вътрешни правила за прием/ Филиална сграда: Заявление с вх. № 149/ 15.11.2021г.  – дете родено 2016г. Записване на приетите деца –  19.11.2021г. от 9.00 часа  до 16.00 часа.

Свободно място за учител

Изисквания: Диплом по специалността „Предучилищна педагогика“ Стаж по специалността – 1 година Необходими документи: Заявление за работа по образец – попълва се в ДГ; Копие на диплома за завършено образование; Автобиография; Опис на трудов стаж; Други квалификации в областта на висшето образование Подаването на документите ще се извършва от 8.30 часа на 18.11.2021 г.  до …

Свободно място за учител Read More »

Обява свободни места 15-11-2021

За Трета група деца родени 2016 г. : Едно (1) свободно място – в сграда Филиал-ул.“Княз Дондуков“ № 31  Подаването на заявленията ще се извършва от 10.30 часа на 15.11.2021 г.  до 16.00 ч. на  17.11.2021 г.  в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ № 24. Приемът ще се осъществи по входящ номер. За всеки обявен …

Обява свободни места 15-11-2021 Read More »

Обява ремонт дворно пространство

№ по ред Вид  СМР мярка количество 1. Направа на циментова площадка до сградата 2х11м 1 Изкоп за подготовка основа на площадка 2х11м               до сграда м3 6,60 2 Доставка и полагане на основа от                 трошенокаменна настилка вкл. уплътняване м3 4,40 3 Полиетилен под армирана бетонова настилка м2 22,00 4 Доставка и монтаж на арм. скара …

Обява ремонт дворно пространство Read More »

Класиране – 4-11-2021

Филиална сграда: 1. Заявление с вх. № 122/ 01.11.2021г. – дете родено 2016г. Записване на приетите деца – 04.11.2021г. от 9.00 часа до 16.00 часа.

Обява свободни места 1-11-2021

За Трета група деца родени 2016 г. : • Едно (1) свободно място – в сграда Филиал – ул.“Княз Дондуков“ № 31 Подаването на заявленията ще се извършва от 10.30 часа на 01.11.2021 г. до 16.00 ч. на 03.11.2021 г. в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ № 24. Приемът ще се осъществи по …

Обява свободни места 1-11-2021 Read More »

Ремонт канализация

№ по ред Вид  СМР мярка количество 1 Направа улей в бетон 10/10 м 6,00 2 Демонтаж подов сифон бр. 2,00 3 Демонтаж ПВЦ тръби и фитинги ф50 м 9 4 Доставка и монтаж на подов сифон ф50 с решетка от неръждаема стомана бр 2 5 Демонтаж ПВЦ тръба  ф50, с вкл. фасонни части м …

Ремонт канализация Read More »