Правила във връзка с Covid-19

Уважаеми родители,

Във връзка с началото на настоящата учебна 2021-2022 година представяме на вниманието Ви актуалните изисквания за посещение на детската градина от децата в условията на Covid-19.
Обучението в реална среда и личното взаимодействие са най-доброто, към което се стремим. С грижа към всяко семейство предстои заедно да намираме баланса между предпазливост, отговорност и положителна нагласа като най-добра среда за децата.
Представяме на вниманието Ви графика за сутрешен прием и следобедно изпращане от детската градина, както и вътрешните правила за работа в ситуация на пандемия, активни препратки към насоките на Министерство на здравеопазването и на Министерство на образованието и науката за Ваша информация.
За децата, които за възобновяват посещенията си в ДГ, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци за заразно заболяване през последните 14 дни. Това те правят с документа „Декларация за информирано съгласие“ по-долу.

Декларация за информирано съгласие - изтегли

Заявление на родител по образец

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на работа на ДГ №7 „А.С.Пушкин“ в условията на COVID-19 и извънредната епидемична обстановка

График за приемане и предаване на децата в ДГ

 

 

Comments

comments