Класиране деца 1 гр. 18-12-2023

Прием по входящ номер:

Основна сграда:

1. Заявление с вх. № 112/ 18.12.2023 г. - дете родено 2020 г.
2. Заявление с вх. № 113/ 18.12.2023 г. - дете родено 2020 г.

Записване на приетите деца – 21.12.2023 г. /четвъртък/

от 9.30 часа до 16,00 часа.

Comments

comments