Обява свободни места 18-12-2023

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява свободни места , както следва:

За Първа възрастова група - деца родени 2020 г. :

• Две (2) свободни места – в централна сграда, ул.“Стефан Караджа“ № 24

Подаването на заявленията ще се извършва от 09.00 часа на 18.12.2023 г. до 16.00 ч. на 20.12.2023 г. в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ № 24.
Приемът ще се осъществи по входящ номер.
За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.

Документи при кандидатстване:
1. Заявление за прием по образец (попълва се в ДГ).
2. Лична карта на родителя/настойника, подал заявлението – представя се за съпоставка на данните.

Comments

comments