Покана Обществен Съвет

ПОКАНА

за заседание на членовете на обществен съвет към ДГ №7 ..А. С. Пушкин” Варна

На 11.10.2023 г. /сряда/, от 18,00 ч. в сградата на детското заведение ще се проведе заседание на ОС при следния дневен ред:

1. Приемане на Стратегия на ДГ №7 „А. С. Пушкин” за период 2023-2028 година;
2. Приемане на Годишен план на ДГ №7 „А. С. Пушкин” за учебната 2023-2024 година;
3. Приемане на Програмна система ДГ №7 „А. С.Пушкин” за учебната 2023-2024 година;
4. Допълнителни образователни дейности извън Държавен образователен стандарт за предучилищно образование;
5. Касов отчет на бюджет 2023 и извънбюджетните сметки ДГ №7 „А. С. Пушкин”;
6. Други.

Заместник-председател на Обществен съвет: /Милица Манева/

Comments

comments