Обява приети деца 1-9-2023

СЪОБЩЕНИЕ

за приети деца 01.09.2023г.

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява приетите деца, както следва:

В основна сграда за Първа възрастова група деца родени 2020 г. :

  1. Заявление с вх. № 435 / 28.08.2023г. -дете родено 2020 г.
  2. Заявление с вх. № 436/ 28.08.2023г. – дете родено 2020 г.

Записване на приетите деца –  01.09.2023 г. /петък/ 

от 9.30 часа  до 16,00 часа.

Comments

comments