Обява свободни места 28-8-2023

ДГ №7 „А. С. Пушкин“ обявява свободни места , както следва: 

За Първа възрастова група – деца родени 2020 г. :

  • Две (2) свободни места – вцентрална сграда -ул.“Стефан Караджа“ № 24 

Подаването на заявленията ще се извършва от 10.30 часа на 28.08.2023 г.  до 16.00 ч. на  31.08.2023 г.  в основна сграда на ул. „Стефан Караджа“ № 24.

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление. Класирането на новоприетите деца ще бъде обявено на сайта на детската градина на  01.09.2023 г. 

 Документи при кандидатстване:

  1. Заявление за прием по образец (попълва се в ДГ).
  2. Лична карта на родителя/настойника, подал заявлението – представя се за съпоставка на данните.

Comments

comments