Съобщение приети деца 21-8-2023

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява приетите деца, както следва:

В основна сграда за Първа възрастова група деца родени 2020 г. :

  1. Заявление с вх. № 420 / 14.08.2023г. -дете родено 2020 г.
  2. Заявление с вх. № 421/ 14.08.2023г. – дете родено 2020 г.

Записване на приетите деца –  21.08.2023 г. /понеделник/ 

от 9.30 часа  до 16,00 часа.

Comments

comments