Обява свободни места 17-7-2023

ДГ №7 „А. С. Пушкин“ обявява свободни места , както следва: 

За Първа възрастова група – деца родени 2020 г. :

  • Две (2) свободни места – в централна сграда -ул.“Стефан Караджа“ № 24

 Подаването на заявленията ще се извършва от 10.30 часа на 17.07.2023 г.  до 16.00 ч. на  21.07.2023 г.  в основна сграда на ул. „Стефан Караджа“ № 24.

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление. 

 Документи при кандидатстване:

  1. Заявление за прием по образец (попълва се в ДГ).
  2. Лична карта на родителя/настойника, подал заявлението – представя се за съпоставка на данните.

Comments

comments