Да запазим децата на пътя

Ние, екипът на ДГ №7 «А. С. ПУШКИН » – град Варна

насочваме вашето внимание върху темата за безопастността на движението, поради нарастващия брой пътни инциденти с деца.