Обява свободни места 13-12-2022

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява свободни места , както следва: 

За Четвърта група деца родени 2016 г. :

  • Две (2) свободни места – в централна сграда 

Подаването на заявленията ще се извършва от 8.30 часа на 13.12.2022 г.  до 16.00 ч. на  16.12.2022 г.  в основна сграда на ул. „Стефан Караджа“ № 24.

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление. 

 Документи при кандидатстване:

  1. Заявление за прием по образец (попълва се в ДГ).
  2. Лична карта на родителя/настойника, подал заявлението – представя се за съпоставка на данните.