Засади растение за по-красив свят

Днес изпълнихме първите задачи от Стартиралият Проект Инициативи с Образователна цел 🌈🌈🌈

👉👉 “ДЕТЕ, СЕМЕЙСТВО, ДЕТСКА ГРАДИНА”

На тема: “ЗАСАДИ РАСТЕНИЕ ЗА ПО-КРАСИВ СВЯТ!”

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Инициативата бе посветена на облагородяване на дворното пространство на детската
градина, чрез засаждане на подходящи за целта растения🌼🌼🌼.

Активното участие взеха деца, учители, помощник-възпитатели и техните родители!!

Възпитаниците на ДГ-7 А.С.ПУШКИН град Варна, заедно със своите родители и учители засадиха различни видове растения и разбраха какви грижи се полагат за тях впоследствие!

🙏🙏🙏
БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ДНЕС ЗА АКТИВНО ВЗЕТОТО УЧАСТИЕ И НАПРАВИХА ДВОРА НА ДГ-7 А.С.ПУШКИН ГРАД ВАРНА, ОЗЕЛЕНЕН И ОБЛАГОРОДЕН , ЗА ПО-КРАСИВ СВЯТ.