Свободно работно място за психолог

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява свободно работно място за „психолог“ по чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ – проект АПСПО

Изисквания:

  1. Дипломи със завършена степен на образование „бакалавър“ по психология и „магистър“ по психология
  2. Стаж по специалността – 1 година

    Необходими документи:
  • Заявление за работа по образец – попълва се в ДГ;
  • Копие на дипломи за завършено образование;
  • Автобиография;
  • Опис на трудов стаж;
  • Други квалификации в областта на висшето образование.

Подаването на документите ще се извършва от 8.30 часа на 13.07.2021 г.  до 16.00 ч. на  20.07.2022 г.  в основна сграда на ул. „Стефан Караджа“ №24.

От ръководството