Обява свободно място заместник Директор

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява свободно работно място за „заместник директор, учебна дейност“ по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ – ½ брой

Изисквания:

  1. „ОКС“ бакалавър – специалност „Предучилищна педагогика“, „ОКС“ магистър – специалност „Управление на образованието“;
  2. Стаж по специалността – 5 години;
  3. ПКС – І или ІІ степен;
  4. Компютърна грамотност – Windows, Word, Excel, Power Point, Internet.

 

Необходими документи:

  1. Заявление за работа по образец – попълва се в ДГ;
  2. Копие на диплома за завършено образование;
  3. Автобиография;
  4. Опис на трудов стаж;
  5. Други квалификации в областта на висшето образование

 

Подаването на документите ще се извършва от 8.30 часа на 15.03.2022 г.  до 16.00 ч. на  18.03.2022 г.  в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ № 24.