Резултати класиране деца 1 гр. 9-8-21

Прием по входящ номер / съгласно вътрешни правила за прием/

Основна сграда:

1. Заявление с вх. № 400/ 02.08.2021г. - дете родено 2018г.
2. Заявление с вх. № 401/ 02.08.2021г. - дете родено 2018г.
3. Заявление с вх. № 402/ 02.08.2021г. - дете родено 2018г.
4. Заявление с вх. № 403/ 02.08.2021г. - дете родено 2018г.

Записването на приетите деца – на 09.08.2021г. от 9.00 часа до 16,30 часа.

Comments

comments