Обява свободни места 2-8-21

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява свободни места, както следва:

За Трета група деца родени 2015 г. :

  • Пет (5) свободни места - в сграда Филиал-ул.“Княз Дондуков“ № 31

 

За Първа група деца родени 2018 г.:

  • Четири (4) свободни места в централна сграда – ул. „Стефан Караджа“ №24

Подаването на заявленията ще се извършва от 8.30 часа на 02.08.2021 г.  до 16.00 ч. на  05.08.2021 г.  в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ № 24.

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.

 

 Документи при кандидатстване:

  1. Заявление за прием по образец (попълва се в ДГ).
  2. Лична карта на родителя/настойника, подал заявлението – представя се за съпоставка на данните.

Comments

comments