Обява свободни места 7-6-2021

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява свободни места , както следва:

За Трета група деца родени 2015 г. :

три(3) свободни места-в сграда Филиал - ул.“Княз Дондуков“ № 31

Подаването на заявленията ще се извършва от 8.30 часа на 07.06.2021 г. до 16.00 ч. на 11.06.2021 г. в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ № 24.
Приемът ще се осъществи по входящ номер.
За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.

Документи при кандидатстване:
1. Заявление за прием по образец (попълва се в ДГ).
2. Лична карта на родителя/настойника, подал заявлението – представя се за съпоставка на данните.
3. Копие на удостоверение за раждане на детето и оригинал за съпоставка на данните.

Comments

comments