Информация за родители

Уважаеми родители,

Представяме Ви информация от писмо на Директора на РЗИ – Варна за видовете медицински
документи, които се представят при завръщане на детето в ДГ или при планов прием (за I-ва
възрастова група).
1. Контактните и положителните на Covid-19 деца се завръщат в ДГ след представяне на
медицинска бележка...

Уважаеми родители,

Бихме искали да Ви информираме, че в началото на месец октомври т.г. бяха обнародвани
промени в Наредба № 5 за предучилищното образование. Според тях:
- Отсъствията на децата в III и IV възрастова група през учебно време (т.е. 15.09. до 31.05.) по
семейни причини за учебната 2020-2021 година са допустими за до 20 дни...

Уважаеми родители,

Представяме на вниманието Ви информация от Министерство на труда и социалната политика
относно възможност за финансова подкрепа на семействата на деца до 14-годишна възраст при
извънредна епидемична обстановка или извънредно положение:

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на
извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, Изисквания за предоставяне...

Comments

comments