Обява свободни места 10.8.2020

1.Втора група родени  2015г. – 10 места /филиал/ 2.Трета група родени 2014г. – 1 мястo /осн.сграда/   Заявления ще се приемат в канцеларията на ДГ: от   8.30 ч.  до 16.30ч.    от   10.08.2020.г до 13.08.2020г. Приемът ще се осъществи по входящ номер. За Read More …

Резултати класиране 6.8.2020

Прием по входящ номер./ съгласно вътрешни правила за прием/   Основна сграда: Заявление с Вх.№ 567/03.08.20г – дете родено 2017г. Заявление с Вх.№ 568/03.08.20г – дете родено 2017г.   Филиал: 1.Заявление с Вх.№ 571/03.08.20г   – дете родено 2016г. 2.Заявление с Вх.№ Read More …

Обява свободни места 3-8-2020

Нова първа група родени  2017г. –  2 места Първа група родени 2016г. – 4 места /филиал/ Втора група родени  2015г. – 12 места /филиал/ Трета група родени 2014г. – 2 места/осн.сграда/   Заявления ще се приемат в канцеларията на ДГ: Read More …

Обява свободни места 27-7-2020

ДГ№7“А.С.Пушкин“ обявява 7 свободни места за деца родени през 2015 година във филиал. Заявления ще се приемат в канцеларията на ДГ: от 8.30 ч. до 16.30ч. от 27.07.2020.г до 31.07.2020г. Приемът ще се осъществи по входящ номер. Записването на приетите Read More …

Обява свободни места 20-7-2020

ДГ№7“А.С.Пушкин“ обявява седем свободни места за деца родени през 2015 година във филиал. Заявления ще се приемат в канцеларията на ДГ: от 8.30 ч. до 16.30ч. от 20.07.2020.г до 24.07.2020г. Приемът ще се осъществи по входящ номер. Записването на приетите Read More …

Обява свободни места 17-2-2020

ДГ№7“А.С.Пушкин“ обявява две свободни места за деца родени 2016год. – филиал едно свободно място за деца родени 2015 год. – основна сграда Заявления ще се приемат в канцеларията на ДГ: от   8.30 ч.  до 16.30ч.    от   17.02.2020.г до 21.02.2020г. Приемът ще се Read More …

Обява свободни места 3-2-2020

ДГ№7“А.С.Пушкин“ обявява две свободни места за деца родени 2016год. – филиал едно свободно място за деца родени 2015 год. – филиал  Заявления ще се приемат в канцеларията на ДГ:  от   8.30 ч.  до 16.30ч.    от   03.02.2020.г до 07.02.2020г. Приемът ще се осъществи Read More …