ОБЯВИ

Обява свободни места 19-9-2022

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява свободни места , както следва: За Четвърта група деца, родени 2016 г. : ПЕТ (5) свободни места – в централна сграда – ул.“Стефан Караджа“ № 24 Подаването на заявленията ще се извършва от 10.30 часа на 19.09.2022 г.  до 16.00 ч. на  23.09.2022 г.  в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ …

Обява свободни места 19-9-2022 Read More »

Обява свободни места 05-09-2022

За Четвърта група деца, родени 2016 г. : Четири (4) свободни места – в централна сграда – ул.“Стефан Караджа“ № 24 Подаването на заявленията ще се извършва от 10.30 часа на 07.09.2022 г.  до 16.00 ч. на  09.09.2022 г.  в основна сграда на ул. „Стефан Караджа“ № 24. Приемът ще се осъществи по входящ номер. За всеки обявен …

Обява свободни места 05-09-2022 Read More »

Обява свободни места 22-8-2022

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява свободни места , както следва: За Четвърта група деца, родени 2016 г. : Четири (4) свободни мяста – в централна сграда – ул.“Стефан Караджа“ № 24 Подаването на заявленията ще се извършва от 10.30 часа на 23.08.2022 г.  до 16.00 ч. на  26.08.2022 г.  в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ …

Обява свободни места 22-8-2022 Read More »

Обява свободни места 09-08-2022

За Четвърта група деца родени 2016 г. : Четири (4) свободни мяста – в централна сграда – ул.“Стефан Караджа“ № 24 Подаването на заявленията ще се извършва от 10.30 часа на 09.08.2022 г.  до 16.00 ч. на  12.08.2022 г.  в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ № 24. Приемът ще се осъществи по входящ номер. За всеки …

Обява свободни места 09-08-2022 Read More »

Обява свободни места 26-7-2022

За Четвърта група деца родени 2016 г. : Четири (4) свободни мяста – в централна сграда – ул.“Стефан Караджа“ № 24  Подаването на заявленията ще се извършва от 10.30 часа на 26.07.2022 г.  до 16.00 ч. на  29.07.2022 г.  в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ № 24. Приемът ще се осъществи по входящ номер. За …

Обява свободни места 26-7-2022 Read More »

Свободно работно място за психолог

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява свободно работно място за „психолог“ по чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ – проект АПСПО Изисквания: Дипломи със завършена степен на образование „бакалавър“ по психология и „магистър“ по психология Стаж по специалността – 1 годинаНеобходими документи: Заявление за работа по образец – попълва се в ДГ; …

Свободно работно място за психолог Read More »

Свободни места 4 група

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява свободни места , както следва: За Четвърта група деца родени 2016 г. : Пет (5) свободни мяста – в централна сграда -ул.“Стефан Караджа“ № 24  Подаването на заявленията ще се извършва от 10.30 часа на 12.07.2022 г.  до 16.00 ч. на  15.07.2022 г.  в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ …

Свободни места 4 група Read More »

Заседание на Обществения съвет

Уведомяваме ви, че на 14.04.2022 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет в ДГ №7 „А. С. Пушкин“ при следия дневен ред: Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към ДГ №7 „А. С. Пушкин“; Избор на председател на Обществения съвет; Попълване на Информационна бланка и Декларации …

Заседание на Обществения съвет Read More »

Обява свободно място заместник Директор

Изисквания: „ОКС“ бакалавър – специалност „Предучилищна педагогика“, „ОКС“ магистър – специалност „Управление на образованието“; Стаж по специалността – 5 години; ПКС – І или ІІ степен; Компютърна грамотност – Windows, Word, Excel, Power Point, Internet.   Необходими документи: Заявление за работа по образец – попълва се в ДГ; Копие на диплома за завършено образование; Автобиография; …

Обява свободно място заместник Директор Read More »

Обява ремонт помещения 1 етаж

№ по ред Вид  СМР мярка количество 1 Застилане под с полиетилен м2 20,00 2 Демонтаж осветителни тела бр. 2,00 3 Демонтаж на мазилка и летви от каратаван – /до греди конструкция/ м2 13,86 4 Доставка и монтаж на окачен таван с минералфазерни пана 600/600, вкл. конструкция м2 13,86 5 Очукване на стара мазилка м2 …

Обява ремонт помещения 1 етаж Read More »