Обява свободни места 10.8.2020

1.Втора група родени  2015г. – 10 места /филиал/ 2.Трета група родени 2014г. – 1 мястo /осн.сграда/   Заявления ще се приемат в канцеларията на ДГ: от   8.30 ч.  до 16.30ч.    от   10.08.2020.г до 13.08.2020г. Приемът ще се осъществи по входящ номер. За Read More …