График родителски срещи

График за провеждане на родителски срещи за стартиране на новата учебна 2021/2022 година

Име на групата Педагогически екип Дата, час и място на провеждане
„Златното петле”- І група Валентина Коевчинова, Силвия Гоцева 14.09.2021 г., 18.00 часа

В двора на централна сграда

„Слънчице” - ІІ група Соня Кавалджиева, Галина Айвазова 23.09.2021 г., 17.30 часа

В двора на централна сграда

„Звездичка”  - ІІІ група Даниела Василева, Валя Матеева 24.09.2021 г., 18.00 часа

В двора на централна сграда

„Златна рибка” – ІV група Женя Христова, Ивелина Ангелова 29.09.2021 г., 17.30 часа

В двора на централна сграда

„Пчеличка” – ІІІ а група филиална сграда Лидия Наумова, Даниела Пенчева 28.09.2021 г., 17.00 часа

В двора на филиална сграда

„Дъга” ІV а група – филиална сграда Жана Павлова, Валентина Добрева 27.09.2021 г. 17.00 часа

В двора на филиална сграда

Съгласувано с учители по групи и директор.