Свободно място психолог

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява свободно работно място за „психолог“ по чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ - проект АПСПО.

Изисквания:

  1. Диплом със завършена степен на образование „бакалавър“ по психология
  2. Стаж по специалността – 1 година

Необходими документи:

  1. Заявление за работа по образец – попълва се в ДГ;
  2. Копие на диплома за завършено образование;
  3. Автобиография;
  4. Опис на трудов стаж;
  5. Други квалификации в областта на висшето образование

Допуснати / недопуснати кандидати за позиция  „Психолог“

Входящ номер Допуснат/Недопуснат             Забележка

 

438/27.08.21г. Допуснат  
440/27.08.21г. Недопуснат Непокрити изисквания
441/30.08.21г. Недопуснат Непокрити изисквания
443/30.08.21г. Недопуснат Непокрити изисквания
444/30.08.21г. Допуснат  
447/30.08.21г. Допуснат  
451/31.08.21г. Недопуснат Непокрити изисквания
460/31.08.21г. Недопуснат Непокрити изисквания
462/1.09.21г. Недопуснат Непокрити изисквания
464/1.09.21г. Допуснат  
465/1.09.21г. Недопуснат Непокрити изисквания
472/2.09.21г. Допуснат  
474/2.09.21г. Допуснат  
475/2.09.21г. Недопуснат Непокрити изисквания
476/2.09.21г. Допуснат  
477/2.09.21г. Недопуснат Непокрити изисквания
479/2.09.21г. Недопуснат Непокрити изисквания
480/2.09.21г. Недопуснат Непокрити изисквания