Обява ремонт 13-7-2021

1) Обект: Ремонтни дейности по под, стени и таван в занималнята на първа група на ДГ №7 "А.С.Пушкин"

I. Документите, които трябва да предоставят кандидатите са:
- Удостоверение за актуалното състояние или единен идентификационен код.
- Оферта с предлагана цена със срок за валидност.
- Декларация за липса на обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП
II. Критериите, по които ще се избира изпълнител: най - ниска цена и срок на изпълнение на ремонтните дейности.
III. Срок за приемане на оферти от 13.07.2021г. до 15.07.2021г. до 16.00 ч. вкл. в ДГ №7 „А. С. Пушкин" в кабинета на гл. счетоводител – ул . Ст. Караджа 24
№ по ред Вид  СМР мярка количество
1 Демонтаж на настилка от балатум м2 60,10
2 Демонтаж подови настилки м 37
3 Частично очукване на мазилка по вътрешен таван м2 5
4 Стъргане на латексови бои по стари стени и таван м2 15
5 Частично очукване на мазилка по вътрешни стени м2 5
6 Демонтаж на каса с врата. бр. 1
7 Демонтаж ел.ключ бр. 3
8 Демонтаж ел.контакт бр. 5
9 Доставка и монтаж на ел.ключ бр. 3
10 Доставка и монтаж на ел.контакт бр. 5
11 Доставка и монтаж на PVC врата,вкл. брава с патрон  и дръжки, вземане на размери от място бр. 1
12 Мазилка по стени , където е необходимо, вкл. при демонтирана врата м2 44
13 Частично шпасловане на стени, където е необходимо м2 44
14 Боядисване на стени с латекс трикратно м2 77
15 Обръщане около отвори с латекс (врати, прозорци) м 49,5
16 Мазилка по таван, където е необходимо м2 10
17 Шракловане на таван, където е необходимо м2 10
18 Боядисване на таван с латекс трикратно м2 69
19 Доставка и редене на настилка от ламинат, вкл. Подложка м2 70,5
20 Доставка и монтаж на PVC первази м 38
21 Доставка и монтаж на преходни лайсни между различни помещения и настилки м 4
22 Доставка и монтаж на лайсна за ръб на подиум м 4
23 Пренос , натоварване и транспорт на строителни отпадъци м3 0,49
24 Такса депо за отпадъци в с.Въглен т 0,637

2) Обект: Ремонтни дейности в тоалетна към първа група в ДГ №7 "А.С.Пушкин" Варна

I. Документите, които трябва да предоставят кандидатите са:
- Удостоверение за актуалното състояние или единен идентификационен код.
- Оферта с предлагана цена със срок за валидност.
- Декларация за липса на обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП
II. Критериите, по които ще се избира изпълнител: най - ниска цена и срок на изпълнение на ремонтните дейности.
III. Срок за приемане на оферти от 13.07.2021г. до 15.07.2021г. до 16.00 ч. вкл. в ДГ №7 „А. С. Пушкин" в кабинета на гл. счетоводител – ул . Ст. Караджа 24
№ по ред Вид  СМР мярка количество
1 Разбиване на бетонова настилка, тип подиум м3 0,15
2 Разваляне на тухлени преградни стени м3 0,85
3 Демонтаж на смесителни батерии бр. 3,00
4 Демонтаж мивка бр. 4,00
5 Демонтаж на тоалетна чиния бр. 2
6 Разваляне на стенна облицовка от фаянс м2 19,00
7 Разваляне на подова настилка от теракот м2 1,50
8 Разваляне на куфар от гипсокартон м2 2,10
9 Частично очукване на мазилка по вътрешен таван м2 1,00
10 Частично очукване на мазилка по вътрешни стени м2 1,00
11 Стъргане на латексови бои по стари стени и таван м2 10,00
12 Демонтаж и монтаж на съществуващ бойлер м 1,00
13 Демонтаж на поцинкована тръба 1/2" м 14,00
14 Демонтаж на PVC тръби в сгради м 15,00
15 Демонтаж на PVC тръба 50 мм, вкл.фасонни части м 9,00
16 Демонтаж на PVC тръба 110 мм, вкл.фасонни части м 6,00
17 Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка,стенна бр. 3
18 Доставка и монтаж на душ батерия бр. 1
19 Доставка и монтаж на тоалетна чиния с казанче бр. 2
20 Доставка и монтаж на умивалник, вкл. Сифон бр. 3
21 Направа на куфар от гипсокартон на метална конструкция - мокро помещение м2 2,50
22 Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 - студена вода, вкл. фасонни части м 8,50
23 Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 - топла вода, вкл. фасонни части м 5,50
24 Демонтаж на спирателен кран бр. 2
25 Доставка и монтаж на спирателен кран ф20 полипропилен бр. 2
26 Подмяна чугунен подов сифон бр. 2
27 Доставка и монтаж на меки връзки бр. 3
28 Грундиране по под м2 8,70
29 Саморазливна замазка м2 8,70
30 Доставка и монтаж на теракот м2 8,70
31 Доставка и монтаж на преходна лайсна м 1,00
32 Мазилка по стени, където е необходимо м2 1,00
33 Мазилка по таван, където е необходимо м2 1,00
34 Частично шпакловане на стени , където е необходимо м2 1,00
35 Частично шпакловане на таван , където е необходимо м2 1,00
36 Боядисване на таван с латекс трикратно м2 10,00
37 Боядисване на стени  с латекс трикратно м2 10,10
38 Полагане на контактен грунд стени, за фаянс м2 19,50
39 Доставка и монтаж на фаянсови плочки м2 19,50
40 Обръщане около отвори с фаянс(врати,прозорци) м 7,00
41 Обръщане около отвори с латекс (врати,прозорци) м 5,00
42 Доставка и монтаж на ъглови профили за облицовка м 10,10
43 Доставка и  монтаж на две  PVC прегради 100/140 м2 2,80
44 Демонтаж на осветително тяло бр. 2,00
45 Доставка и монтаж на LED влагозащитен плафон бр. 2,00
46 Доставка и полагане  ПВВМ 3/1.5мм2 м 1,00
47 Направа на улеи за полагане на кабели за контакт м 1,00
48 Пренос, натоварване и транспорт на строителни отпадъци м3 1,74
49 Такса депо за отпадъци в с.Въглен т 2,26

 

3) Обект: Ремонтни дейности в кухненски офис към първа група в ДГ №7 "А.С.Пушкин" Варна

I. Документите, които трябва да предоставят кандидатите са:
- Удостоверение за актуалното състояние или единен идентификационен код.
- Оферта с предлагана цена със срок за валидност.
- Декларация за липса на обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП
II. Критериите, по които ще се избира изпълнител: най - ниска цена и срок на изпълнение на ремонтните дейности.
III. Срок за приемане на оферти от 13.07.2021г. до 15.07.2021г. до 16.00 ч. вкл. в ДГ №7 „А. С. Пушкин" в кабинета на гл. счетоводител – ул . Ст. Караджа 24
№ по ред Вид  СМР мярка количество
1 Демонтаж на смесителни батерии бр. 2,00
2 Демонтаж мивка бр. 1,00
3 Разваляне на стенна облицовка от фаянс м2 13,50
4 Разваляне на куфар от гипсокартон м2 1,50
5 Частично очукване на мазилка по вътрешен таван м2 1,00
6 Частично очукване на мазилка по вътрешни стени м2 1,00
7 Стъргане на латексови бои по стари стени и таван м2 6,00
8 Демонтаж и монтаж на съществуващ бойлер бр. 1,00
9 Демонтаж на поцинкована тръба 1/2" м 4,00
10 Демонтаж на PVC тръби в сгради м 8,00
11 Демонтаж на PVC тръба 50 мм, вкл.фасонни части м 5,00
12 Демонтаж на PVC тръба 110 мм, вкл.фасонни части м 3,00
13 Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка,стенна бр. 2,00
14 Направа на куфар от гипсокартон на метална конструкция - мокро помещение м2 1,50
15 Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 - студена вода, вкл. фасонни части м 2,00
16 Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 - топла вода, вкл. фасонни части м 2,00
17 Демонтаж на спирателен кран бр. 2,00
18 Доставка и монтаж на спирателен кран ф20 полипропилен бр. 2,00
19 Подмяна чугунен подов сифон бр. 1
20 Мека връзка за съдомиялна машина м 3,00
21 Направа улей до 15/20 см в бетонова настилка м 2,00
22 Пробиване на неармирана бетонна настилка за сифон м3 0,05
23 Грундиране на под м2 5,7
24 Саморазливна замазка м2 5,7
25 Доставка и монтаж на гранитогрес м2 5,7
26 Доставка и монтаж на преходна лайснаеракот м 1,00
27 Мазилка по стени, където е необходимо м2 1,00
28 Мазилка по таван, където е необходимо м2 1,00
29 Частично шпакловане на стени , където е необходимо м2 1,00
30 Частично шпакловане на таван , където е необходимо м2 1,00
31 Боядисване на таван с латекс трикратно м2 5,70
32 Боядисване на стени  с латекс трикратно м2 7,00
33 Полагане на контактен грунд стени, за фаянс м2 13,50
34 Доставка и монтаж на фаянсови плочки м2 13,50
35 Обръщане около отвори с фаянс(врати,прозорци) м2 5,50
36 Обръщане около отвори с латекс (врати,прозорци) м2 6,10
37 Доставка и монтаж на ъглови профили за облицовка м 11,70
38 Демонтаж на осветително тяло бр. 1,00
39 Доставка и монтаж на LED влагозащитен плафон бр. 1,00
40 Демонтаж на ел.ключ бр. 1,00
41 Демонтаж  ел. контакт бр. 2,00
42 Доставка и монтаж на ел.ключ бр. 1,00
43 Доставка и монтаж на ел.контакт бр. 2,00
44 Доставка и полагане  ПВВМ 3/1.5мм2 м 1,00
45 Направа на улеи за полагане на кабели за контакт м 1,00
46 Пренос, натоварване и транспорт на строителни отпадъци м3 0,66
47 Такса депо за отпадъци в с.Въглен т 0,854