Обява свободни места 10-5-2021

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява свободни места , както следва:

За Трета група деца родени 2015 г. :

  • две(2) свободни места-всграда Филиал-ул.“Княз Дондуков“ № 31

Подаването на заявленията ще се извършва от 8.30 часа на 10.05.2021 г.  до 16.00 ч. на  14.05.2021 г.  в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ № 24.

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.

Документи при кандидатстване:

  1. Заявление за прием по образец (попълва се в ДГ).
  2. Лична карта на родителя/настойника, подал заявлението – представя се за съпоставка на данните.
  3. Копие на удостоверение за раждане на детето и оригинал за съпоставка на данните.
  4. Удостоверение за адресна регистрация на детето.

Comments

comments