Обяви за свободни места за учители

ДГ7 "Пушкин" обявява следните работни места:

Свободно работно място - „Учител  в Детска градина ” (1)

 

Изисквания за заемане на длъжността:

І.Образование и квалификация:  Висше образование, специалност: ПУП, ПУНУП, друга педагогическа специалност в комбинация с квалификация Детски учител.

 

Свободно работно място  - „Учител по музика  в Детска градина ” (1)

 

Изисквания  за  заемане  на  длъжността:

І.Образование и квалификация: 

Висше  музикално образование, специалност: Музикална педагогика / Педагогика на обучението по музика, професионална квалификация: Учител по музика в ДГ или друга музикална специалност в комбинация с квалификация: Учител по музика/Детски учител.

Владеене на музикален инструмент и демонстриране на репертоар за детска възраст – пиано и други инструменти.

Наличие на квалификация Учител по инструмент – пиано или флейта, се счита за предимство.

 

 

ІІ.  Необходими документи за всички кандидати по двете позиции:

  1. Автобиография / CV.
  2. Заявление с точен адрес и телефон.
  3. Документи, удостоверяващи образование и квалификации – копие.
  4. Опис – декларация за трудов стаж.

 

ІV. В случай на назначение лицето трябва да представи още:

  1. Медицинско свидетелство за работа.
  2. Здравна книжка.
  3. Свидетелство за съдимост.

 

 

Документите ще  се   приемат  в администрацията на  ДГ №7 „А.С.Пушкин” от

05.10.2020г.  до  09.10.2020г.  от  8:30 ч.  до 16.00 ч или по имейл.

 

За контакти: 052/983828 – канцелария

Имейл адрес: dg7_pushkin@abv.bg

Comments

comments