Групи в ДГ № 7 „А. С. Пушкин“:

Група „Златното петле“

 

Силвия Гоцева - Старши учител

Валентина Коевчинова - Старши учител и ЗДУД

Фатме Хасан - помощник-възпитател

 

Група „Слънчице“

Галина Айвазова - Учител

Таня Танчева - Учител

Снежина Колева - помощник-възпитател

 

Група „Звездичка“

Даниела Василева - Старши учител

Валя Матеева

Елеонора Атанасова - помощник-възпитател

 

Група „Пчеличка“

Женя Христова - Старши учител

Веселина Баталова-Пенчева

Антоанета Николова - помощник-възпитател