Групи в ДГ № 7 „А. С. Пушкин“:

Група „Златното петле“

Валентина Коевчинова

Силвия Гоцева

 

Група „Слънчице“

Соня Кавалджиева

Галина Айвазова

 

Група „Звездичка“

Даниела Василева

Валя Матеева

 

Група „Златна рибка“

Женя Христова

Ивелина Друмева

 

Група „Дъга“ – филиална сграда

Жана Павлова-Боянова

Валентина Добрева

 

Група „Пчеличка“ – филиална сграда

Лидия Наумова

Даниела Пенчева