Група "Златното петле"

Силвия Гоцева
Старши учител

Група „Златното петле“

Валентина Коевчинова
- Старши учител и ЗДУД

Група „Златното петле“

Фатме Хасан – помощник възпитател

Група „Златното петле“