Група "Златна рибка"

Женя Христова - ст. учител

Група „Златна рибка“

Веселина Баталова-Пенева - учител

Група „Златна рибка“Антоанета Николова – помощник възпитател

Група „Златна рибка“