ЕКИП

Група "Златното петле"

Силвия Гоцева - учителка

Група „Златното петле“

Валентина Коевчинова - учителка

Група „Златното петле“

Фатме Хасан – помощник възпитател

Група „Златното петле“

Група "Слънчице"

Соня Кавалджиева - учителка

Група „Слънчице“

Галина Айвазова - учителка

Група „Слънчице“

Галина Чулова – помощник възпитател

Група „Слънчице“

Група "Звездичка"

Даниела Василева - учителка

Група „Звездичка“

Валя Матеева - учителка

Група „Звездичка“

Елеонора Атанасова – помощник възпитател

Група „Звездичка“

Група "Златна рибка"

Женя Христова - учителка

Група „Златна рибка“

Ивелина Друмева - учителка

Група „Златна рибка“

Снежина Колева – помощник възпитател

Група „Златна рибка“

Група "Дъга" - филиална сграда

Жана Павлова-Боянова - учителка

Група „Дъга“

Валентина Добрева - учителка

Група „Дъга“

Адреана Хаджиева – помощник възпитател

Група „Дъга“

Група "Пчеличка" - филиална сграда

Лидия Наумова - учителка

Група „Пчеличка“

Даниела Пенчева - учителка

Група „Пчеличка“

Елизабет Панайотова – помощник възпитател

Група „Пчеличка“