Реконструкция на филиала на ДГ Пушкин

Реконструкция на филиала на ДГ “Пушкин”, предстои да бъде извършена. Проблемите в градината са започнали още миналата с теч. Децата ще бъдат преместени в централната сграда.

Предстоят дейности по укрепване и реконструкция на сградата на ул. „Княз Дондуков“ №31, където се помещава филиалът на ДГ „Ал. С. Пушкин“, съобщават от Община Варна.

Сградата е построена 1935 г., и е дарена за детска градина. Тя се намира в зоната на археологическия резерват „Римски терми“ и в охранната зона на църквата „Свети Атанасий“.

Проблемите започнаха в края на миналата година, когато бе установен теч. Директорът предприе действия по отстраняването му, но при повторен оглед бяха установени пропуквания. Веднага е възложено конструктивно обследване на сградата от независим конструкторски екип, което е предоставено на дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ към Община Варна.

Изводът на експертите е, че е необходима реконструкция и цялостно укрепване на сградата. С цел превенция и опазване живота и здравето на децата те бяха изведени от филиала и настанени в централната сграда на детската градина. Заради предстоящите ремонтни дейности не бе обявен прием за новата учебна година, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“.

Предприети са стъпки за актуализация на техническия паспорт на сградата в конструктивната му част. Работна група от експерти е набелязала съвместни действия с директора на детската градина. Предстоят геоложки проучвания и обследване на основите на обекта, след което ще бъде възложено проектиране и изпълнен ремонт на сградата.

Comments

comments