Класиране деца 18-11-2021

Прием по входящ номер / съгласно вътрешни правила за прием/

Филиална сграда:

  1. Заявление с вх. № 149/ 15.11.2021г.  - дете родено 2016г.

Записване на приетите деца –  19.11.2021г. от 9.00 часа  до 16.00 часа.

Comments

comments