Свободно място за учител

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява свободно работно място за „учител“ по чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ

Изисквания:

  1. Диплом по специалността „Предучилищна педагогика“
  2. Стаж по специалността – 1 година

Необходими документи:

  1. Заявление за работа по образец – попълва се в ДГ;
  2. Копие на диплома за завършено образование;
  3. Автобиография;
  4. Опис на трудов стаж;
  5. Други квалификации в областта на висшето образование

Подаването на документите ще се извършва от 8.30 часа на 18.11.2021 г.  до 16.00 ч. на  22.11.2021 г.  в основна сграда на ул. „Стефан Караджа“ № 24.