Резултати класиране деца 3-9-2021

Прием по входящ номер / съгласно вътрешни правила за прием/

Основна сграда:

  1. Заявление с вх. № 448/ 31.08.2021г.  - дете родено 2018г.
  2. Заявление с вх. № 449/ 31.08.2021г.  - дете родено 2018г.

Записването на приетите деца – на 07.09.2021г. от 9.00 часа  до 16,00 часа.

Comments

comments