Month: September 2021

Обява ремонт покрив

Ориентировъчна количественостойностна сметка: № по ред Вид  СМР мярка количество 1 Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4.5 кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване – ремонт на стара изолация м2 20,00 2 Почистване и измитане на улуци м 25,00 3 Очукване на мазилка по комини м2 4,95 4 Хастарна мазилка по комини м2 4,95 5 …

Обява ремонт покрив Read More »

Обява свободни места 28-9-2021

За Четвърта група деца родени 2015 г. : Пет (5) свободни места-в сграда Филиал-ул.“Княз Дондуков“ № 31 Едно (1) свободно място – в централна сграда  Подаването на заявленията ще се извършва от 8.30 часа на 28.09.2021 г.  до 16.00 ч. на  30.09.2021 г.  в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ № 24. Приемът ще се …

Обява свободни места 28-9-2021 Read More »

Правила във връзка с Covid-19

Във връзка с началото на настоящата учебна 2021-2022 година представяме на вниманието Ви актуалните изисквания за посещение на детската градина от децата в условията на Covid-19. Обучението в реална среда и личното взаимодействие са най-доброто, към което се стремим. С грижа към всяко семейство предстои заедно да намираме баланса между предпазливост, отговорност и положителна нагласа …

Правила във връзка с Covid-19 Read More »

График родителски срещи

Име на групата Педагогически екип Дата, час и място на провеждане „Златното петле”- І група Валентина Коевчинова, Силвия Гоцева 14.09.2021 г., 18.00 часа В двора на централна сграда „Слънчице” – ІІ група Соня Кавалджиева, Галина Айвазова 23.09.2021 г., 17.30 часа В двора на централна сграда „Звездичка”  – ІІІ група Даниела Василева, Валя Матеева 24.09.2021 г., …

График родителски срещи Read More »

Обява свободни места

За Четвърта група деца родени 2015 г. : – Пет (5) свободни места-в сграда Филиал – ул.“Княз Дондуков“ № 31 – Едно (1) свободно място – в централна сграда    Подаването на заявленията ще се извършва от 8.30 часа на 14.09.2021 г.  до 16.00 ч. на  16.09.2021 г.  в основна сграда на ул . „Стефан …

Обява свободни места Read More »

Резултати класиране деца 3-9-2021

Прием по входящ номер / съгласно вътрешни правила за прием/ Основна сграда: Заявление с вх. № 448/ 31.08.2021г.  – дете родено 2018г. Заявление с вх. № 449/ 31.08.2021г.  – дете родено 2018г. Записването на приетите деца – на 07.09.2021г. от 9.00 часа  до 16,00 часа.