Съобщение прием 15-2-2021

Спазвайки Наредбата за прием – Община Варна,  Правилата за прием на деца в ДГ №7 „А.С.Пушкин“, комисия определена със заповед на директора на ДГ №7 „А.С.Пушкин“   извърши класирането на децата, които са подали документи за прием по входящ номер, съгласно обявените свободните места, както следва:

Приемат се деца, както следва:

За  сграда Филиал  :

  1. С вх. № 238 / 12.02.2021г.
  2. С вх. № 239 / 12.02.2021г.

Записването ще се извършва до 16.30ч. на 15.02.2021г.  /петък/ в Основна сграда .

Comments

comments