Обява свободни места 31-8-2020

ДГ№7“А.С.Пушкин“ обявява следните свободни места:   1.Втора група родени  2015г. – 12 места /филиал/   Заявления ще се приемат в канцеларията на ДГ: от   8.00 ч.  до 16.30ч.    от   31.08.2020.г до 03.09.2020г. Приемът ще се осъществи по входящ номер. За всеки обявен нов прием се Read More …