Обява свободни места 27-7-2020

ДГ№7“А.С.Пушкин“ обявява 7 свободни места за деца родени през 2015 година
във филиал.

Заявления ще се приемат в канцеларията на ДГ:
от 8.30 ч. до 16.30ч. от 27.07.2020.г до 31.07.2020г.

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

Записването на приетите деца – от 03.08.20 до 7.08.20г.

 

ДГ№7“А.С.Пушкин“

обявява

Приети деца 2015г.
1. Заявление с вх.№ 547/20.07.2020г.
2. Заявление с вх.№ 548/20.07.2020г.

Записването на приетите деца се извършва :
От 27.07.2020г. до 31.07.2020г. в ДГ.

Comments

comments