Обява свободни места 20-7-2020

ДГ№7“А.С.Пушкин“ обявява седем свободни места за деца родени през 2015 година
във филиал.

Заявления ще се приемат в канцеларията на ДГ:
от 8.30 ч. до 16.30ч. от 20.07.2020.г до 24.07.2020г.

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

Записването на приетите деца – от 27.07.20 до 31.07.20г.

Comments

comments