Правила във връзка с Covid-19

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящото отваряне за посещение на деца на ДГ№7 "A.С.Пушкин" в условията на COVID-19, молим да се запознаете с правилата за осъществяване на дейността.
След като се запознаят с Правилата, родителите, на които е крайно наложително децата им да посещават детското заведение, е необходимо да изтеглят от страницата декларация за информирано съгласие, да я разпечатат, попълнят и подпишат. Декларацията се представя при първото посещение на детето в детската градина.

Декларация за информирано съгласие - изтегли

Заяление на родител по образец

Правила, мерки и отговорности за организиране на дейностите след възстановяване на приема на деца в условията на Covid-19

График за приемане и предаване на децата в ДГ

 

Comments

comments