Правила във връзка с Covid-19

Уважаеми родители,

Във връзка с началото на настоящата учебна 2020-2021 година представяме на вниманието Ви актуалните изисквания за посещение на детската градина от децата в условията на Covid-19.

Обучението в реална среда и живото лично взаимодействие са най-доброто, към което се стремим. С грижа към всяко семейство предстои заедно да намираме баланса между предпазливост, отговорност и положителна нагласа като най-добра среда за децата.

Представяме на вниманието Ви графика за сутрешен прием и следобедно изпращане от детската градина, както и активни препратки към насоките на Министерство на здравеопазването и на Министерство на образованието и науката за Ваша информация.

За децата, които за пръв път след 13.03.2020 възобновяват посещенията си в ДГ, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци за заразно заболяване през последните 14 дни. Това те правят с документа „Декларация за информирано съгласие“ по-долу.

Декларация за информирано съгласие - изтегли

Заявление на родител по образец

Насоки за работа на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на Covid-19

График за приемане и предаване на децата в ДГ

 

 

Comments

comments