Правила във връзка с Covid-19

Във връзка с началото на настоящата учебна 2020-2021 година представяме на вниманието Ви актуалните изисквания за посещение на детската градина от децата в условията на Covid-19. Обучението в реална среда и живото лично взаимодействие са най-доброто, към което се стремим. Read More …