Обява свободни места 3-2-2020

ДГ№7“А.С.Пушкин“

обявява

  • две свободни места за деца родени 2016год. – филиал
  • едно свободно място за деца родени 2015 год. - филиал

 Заявления ще се приемат в канцеларията на ДГ:

 от   8.30 ч.  до 16.30ч.    от   03.02.2020.г до 07.02.2020г.

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

Записването на приетите деца – от 10.02.20 до 14.02.20г.

Comments

comments