Обява свободни места 17-2-2020

ДГ№7“А.С.Пушкин“ обявява две свободни места за деца родени 2016год. – филиал едно свободно място за деца родени 2015 год. – основна сграда Заявления ще се приемат в канцеларията на ДГ: от   8.30 ч.  до 16.30ч.    от   17.02.2020.г до 21.02.2020г. Приемът ще се Read More …

Обява свободни места 3-2-2020

ДГ№7“А.С.Пушкин“ обявява две свободни места за деца родени 2016год. – филиал едно свободно място за деца родени 2015 год. – филиал  Заявления ще се приемат в канцеларията на ДГ:  от   8.30 ч.  до 16.30ч.    от   03.02.2020.г до 07.02.2020г. Приемът ще се осъществи Read More …