Kонкурс за почасово отдаване под наем на помещения

ДГ№7”А.С.Пушкин”,гр.Варна обявява конкурс за почасово отдаване под наем на помещения за провеждане на допълнителни образователни дейности с децата. Получаване на конкурсната документация :от 12.09.18г. до 26.09.18 г.от канцеларията . Конкурсът ще се проведе на 27.09.18г. от 13.00 часа в детската Read More …