Седмични разпределения

Четвърта група "Звездичка"

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
Сутрин Околен свят Музика Български език и литература Музика Български език и литература
Български език и литература Математика Конструиране и технологии Изобразително изкуство
Физическа култура Физическа култура Математика
След обяд Изобразително изкуство Околен свят Математика Български език и литература Физическа култура
Конструиране и технологии
WordPress Table Plugin

Трета група "Златно петле"

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
Сутрин Околен свят Музика Изобразително изкуство Музика Български език и литература
Изобразително изкуство Български език и литература Математика Математика Конструиране и технологии
Физическа култура
След обяд Български език и литература Околен свят Български език и литература Физическа култура Физическа култура
WordPress Table Plugin

Трета група "Слънчице"

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
Сутрин Околен свят Музика Конструиране и технологии Музика Български език и литература
Български език и литература Математика Физическа култура Математика Изобразително изкуство
След обяд Изобразително изкуство Конструиране и технологии Български език и литература Околен свят Физическа култура
Физическа култура
WordPress Table Plugin

Четвърта група "Пчеличка"

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
Сутрин Околен свят Математика Български език и литература Математика Български език и литература
Български език и литература Изобразително изкуство Музика Физическа култура Конструиране и технологии
Физическа култура Музика
След обяд Изобразително изкуство Околен свят Математика Конструиране и технологии Физическа култура
Български език и литература
WordPress Table Plugin