Седмични разпределения

ПЪРВА ГРУПА – „ Златно петле “

 ПОНЕДЕЛНИК  ВТОРНИК  СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК  ПЕТЪК
 

Сутрин

Околен свят

Физическа култура

Музика

Български език и литература

 

Математика

Изобразително изкуство

Конструиране и технологии

Музика

 

Български език и литература

Изобразително изкуство

 Следобед  

 

Физическа култура  

 

Физическа култура  

 

 

ВТОРА ГРУПА – „ Слънчице “

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят

Изобразително изкуство

Български език и литература

Музика

Изобразително изкуство

Физическа култура

Музика

Математика

Конструиране и технологии
Физическа култура Околен свят Български език и литература Физическа култура

 

ТРЕТА ГРУПА – „ Звездичка “

ПОНЕДЕЛНИК     ВТОРНИК      СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК        ПЕТЪК
 Сутрин 1.Околен свят

2.Физическа култура

1.Български език и литература

2.Музика

1.Математика

2.Музика

1.Конструиране и технологии

2.Физическа

култура

1.Изобразително изкуство

2.Физическа

култура

 

 Следобед

1.Изобразително

изкуство

1.Околен свят 1.Български език и литература 1.Математика 1.Конструиране и технологии

 

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – „ Златна рибка “

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
 Сутрин 1.Околен свят

2.Български

език и

литература

3.Физическа

култура

1.Математика

2.Изобразително изкуство

3.Музика

1.Български език и литература

2.Музика

1.Математика

2.Физическа култура

1.Български език и

литература

2.Конструи-ране и технологии

 Следобед 1.Изобразително изкуство 1.Околен свят

 

1.Математика 1.Конструиране и технологии 1.Физическа култура

 

ТРЕТА “ А “ ГРУПА – „Пчеличка“

 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
Сутрин Околен свят

Български език и литература

Математика

Физическа култура

Конструиране и технологии

Музика

Математика

Музика

Български език и литература

Изобразително

изкуство

След обяд Изобразително изкуство

Физическа култура

 

Околен свят Български език и литература Конструиране и технологии

 

Физическа култура

 

 

 ЧЕТВЪРТА „ А “ група – „ Дъга “

 

ПОНЕДЕЛНИК     ВТОРНИК      СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК        ПЕТЪК
 Сутрин Околен свят

Български език и литература

Физическа култура

Математика

Околен свят

Български език и литература

Конструиране и технологии

Музика

Математика

Музика

 

Изобразително изкуство

Български език и

литература

 

 Следобед Изобразително

изкуство

Конструиране и технологии Математика Физическа култура Физическа култура