Обява свободни места 8-9-2020

ДГ№7“А.С.Пушкин“ обявява следните свободни места:

 

1.Втора група родени  2015г. – 10 места /филиал/

 

Заявления ще се приемат в канцеларията на ДГ:

от   8.00 ч.  до 16.30ч.    от   08.09.2020.г до 10.09.2020г.

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.

Оповестяване  и записването на приетите деца – петък – 11.09.20г. до 16.30ч.